Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Farklı Doğal Ürünlerin Piroliz İşlemi ve Karbürizasyon Reaksiyon Ürünleri Bileşiklerinin Yapısal İncelenmesi

Tarih: 09.07.2018
Saat: 13:00
Yer:  Mühendislik Fakültesi -Yüksek Lisans Sınıfı
Öğrenci: Ertan Gökhan ERTANE
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BARAN