Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Termik, Deşarja Dayanan ve Elektrolüminesans Yollarla Üretilen Işığın Triticum Aestivum L. (Buğday) ve Hordeum vulgare L. (Arpa) Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması.

Tarih: 10.08.2018
Saat: 15:00
Yer: A.K.Ü Teknoloji Fakültesi Z-16 No’ lu Salon
Öğrenci: Elçin KILIÇ
Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN