Müdürün Mesajı

Enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında Lisansüstü Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimler olup kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşurlar. Üniversite ve Fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan Enstitüler tarafından düzenlenir.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, kurulmuş olduğu 2006 yılından itibaren, Yüksek Öğretim Kurumu’nun tüzük ve yönetmeliklerine bağlı olarak Eğitim, Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün en önemli amacı gençlerimizin ülke geleceğinde söz sahibi ve ülke kalkınmasına faydalı olabilecek bilimsel düşünme yöntem ve tekniklerini, kendilerinde var olan potansiyellerini ortaya çıkarabilecek nitelikli araştırma ve çalışma ortamı sağlamaktır. Bu çalışma ortamları, gençlerin teorik ve pratik uygulamalarını kapsayacak şekilde olup yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, araştırma istek ve yeteneklerini geliştirme ve artırma misyonunu yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK
            Müdür