Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Eğitimi)
Komite BaşkanıProf. Dr. Paşa YALÇIN
ÜyeProf. Dr. Demet YİĞİT
ÜyeDoç. Dr. Sema ALTUN YALÇIN
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Faruk KARDAŞ
ÜyeDr. Öğr. Üyesi M. Said AKAR
Yönetim Kurulu Tarihi: 16.05.2017

 

Kimya Anabilim Dalı
Komite BaşkanıProf. Dr. Ekrem KÖKSAL
ÜyeProf.  Dr. Bülent ÇAĞLAR
ÜyeDoç. Dr. Sema ÇAĞLAR
ÜyeDoç. Dr. Osman ÇUBUK
ÜyeDoç. Dr.  Mustafa ÇATIR
Yönetim Kurulu Tarihi: 23.06.2017

 

Biyoloji Anabilim Dalı
Komite BaşkanıProf. Dr. Murat ÇANKAYA
ÜyeProf. Dr. Ali KANDEMİR
ÜyeProf. Dr. Salih DOĞAN
ÜyeProf. Dr. Nalan YILDIRIM DOĞAN
ÜyeDoç. Dr. Sevgi SEVSAY
Yönetim Kurulu Tarihi: 05.01.2018

 

Matematik Anabilim Dalı
Komite BaşkanıProf. Dr. Gabil AMİRALİ
ÜyeProf. Dr. Engin ÖZKAN
ÜyeDoç. Dr.  Sezai KIZILTUĞ
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Tufan ÖZDİN
ÜyeDr. Öğr. Üyesi İsrafil OKUMUŞ
Yönetim Kurulu Tarihi: 16.05.2017

MADDE 48 – (3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden
birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından
sorumludur.