Ortak Lisansüstü Program Yürütme Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY

Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet KARAKAN
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. M. Ali YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Birol SOYSAL
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hakan YALÇINER
Erzincan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet TORTUM
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Raportör
Ahmet SELÇUK

Enstitü Sekreteri