Formlar

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI FORMLARIYLORTAKDR
Birim İçi Öğretim Üyesi Ders Talep Formu
Birim Dışı Öğretim Üyesi Ders Talep Formu
Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu
Mülakat Sınavı Öğrenci Katılım Listesi
DANIŞMAN FORMLARIYLORTAKDR
Danışman Değişikliği Dilekçesi
İkinci Danışman Talep Dilekçesi
Ders Eşleştirme Dilekçesi
ÖĞRETİM ÜYESİ FORMLARIYLORTAKDR
Lisansüstü Yeni Ders Öneri Formu
Haftalık Ders Yükü Formu (EK-1)
Aylık Ek Ders Ücret Formu-(EK-2)
Yaz Donemi Haftalık-Ders-Yükü-Formu (EK-1)
Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Formu
Ders Telafi Talep Dilekçesi
ÖĞRENCİ FORMLARI  
Başvuru ve Yeni Kayıt FormlarıYLORTAKDR
Lisansüstü Eğitim Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Lisansüstü Kesin Kayıt Formu
Özgeçmiş ve Danışman Tercih Formu
YÖK Not Dönüşüm Tablosu
Ders Kaydı, Ders Yenileme ve Muafiyet FormlarıYLORTAKDR
Erasmus Programı Ders Eşleştirme ve Sayılma Formu
Farklı Anabilim Dalından Ders Alma Formu
Not Yükseltmek için Ders Tekrarı Talep Formu
Farklı Düzeyden Ders Alma Formu
Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Enstitülerden Ders Alma Formu
Ders Muafiyet Talep Formu
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
Ders Kayıt Formu (2015 Öncesi)
Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Askerlik FormlarıYLORTAKDR
Ek Süre Talep Formu        
(COVID-19)  Kayıt Dondurma Talep Formu        
Kayıt Dondurma Talep Formu  
Kayıt Silme Talep Formu  
Yatay Geçiş İlişik Kesme Formu  
Kendi İsteği ile İlişik Kesme Formu  
Mezun İlişik Kesme  
Askerlik Sevk Tehir Talep Dilekçesi  
Askerlik Sevk Tehir İptal Talep Dilekçesi  
Etik Kurul FormlarıYLORTAKDR
Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
Etik Kurul Formları
İletişim Bilgileri Değişiklik Talep Formu
Araştırma İzin FormlarıYLORTAKDR
MEB Araştırma İzni Genelgesi
(Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki Her Tür ve Derecedeki Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek “Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri” Başvuru İşlemleri İçin Önce http://ayse.meb.gov.tr Adresinden Ön Başvuru Yapılması Gerekmektedir.)
Araştırma İzin Dilekçesi
Araştırma Konusu ve Bilgileri (EK-1)
Araştırma Çalışma Takvimi (Ek-2)
Araştırma Sahibi ve Görev Yerleri (Ek-3)
Araştırma İzni Taahhütnamesi
Seminer Sunumu FormlarıYLORTAKDR
Seminer Şablonu
Seminer Duyuru Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Katılımcı Listesi
Yeterlik Formları (Doktora)YLORTAKDR
Yeterlik Sınavı Talep Formu
Yeterlik Sınavı ve Jüri Öneri Formu
Yeterlik Sınavı Duyuru Formu
Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Tutanağı
Katılım Listesi
Tez İzleme Komitesi Formları (Doktora)YLORTAKDR
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
Ara Rapor Formu
Tez Ara Rapor Teslim Tutanağı
Jüri Üyesi Ara Rapor Değerlendirme Formu
Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Sonuç Tutanağı
Tez Konusu ÖnerisiYLORTAKDR
Tez Konusu Önerisi
Tez Konusu Önerisi Komisyon Karar Tutanağı
Tez Başlığı Değişikliği Talep Formu
Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
Tez Konusu Önerisi Komite Üyesi Teslim Tutanağı
Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı
Savunma Sınavı FormlarıYLORTAKDR
Tez Şablonu
Tez Savunma Sınavı Talebi ve Jüri Öneri Formu
Tez Ön İnceleme Talep Formu
Savunma Sınavı Duyuru Formu
Jüri Üyesi İntihal bildirim Formu
Yolluk Bildirim Dilekçesi
Savunma Sınavı Öncesi Tez Teslim Tutanağı
Düzeltme Verilen Tezler İçin Tez Savunma Sınavı
Jüri Üyesi Bireysel Değerlendirme Formu
Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı
Kabul ve Onay Sayfası
Katılımcı Listesi
Tez-Son-Kontrol-Talep-Formu
Tez Teslim Tutanağı
Diğer FormlarYLORTAKDR
Belge Talep Formu
İletişim Bilgileri Değişiklik Talep Formu