Nanobilim ve Nano Teknoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans düzeyinde Lisansüstü öğretim verilmektedir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı altında verilen Tezli Yüksek Lisans  programının öğrenim dili Türkçedir.

Doç. Dr. Çağrı ÇIRAK
Anabilim Dalı Başkanı