EnglishTurkish

Hakkımızda

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ve 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki  01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 63. madde ile” Erzincanda Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

 

 

Enstitümüz, 2007–2008 bahar yarıyılından itibaren İlköğretim  Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans),  İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans ), 2008–2009 güz yarıyılından itibaren Fizik Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans), Kimya Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)Matematik Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans),  2008–2009 bahar yarıyılından itibaren Biyoloji Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans), 2013-2014 güz yarıyılından itibaren Biyoloji Anabilim Dalı (Doktora), İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (Ortak Tezli Yüksek Lisans),  2013-2014 bahar yarıyılından itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (Ortak Tezli Yüksek Lisans),  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Ortak Tezli Yüksek Lisans), 2014-2015 güz yarıyılından itibaren İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi (Doktora),  Matematik Anabilim Dalı (Doktora), 2016-2017 güz yarıyılından itibaren Kimya Anabilim Dalı (Doktora)Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans),   2017-2018 güz yarıyılından itibaren Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Doktora ), 2018-2019 bahar yarıyılından itibaren Fizik Anabilim Dalı (Doktora), Nanobilim ve Nanoteknoloji (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)  lisansüstü programlarına öğrenci alınmaktadır.