EnglishTurkish

Yönetmelikler, Yönergeler ve Uygulama Esasları

YÖNETMELİKLER

 

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (25.07.2017)

Yönetmelik değişikliği (22.11.2019)

Lisansüstü Tez Düzeltme Süreci Kararı (22.05.2019)

Yönetmelik Değişikliği (08.04.2018)

Yönetmelik Değişikliği (16.09.2017)

Yönetmelik Değişikliği (01.03.2017)

YÖK Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (13.06.2020)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20.04.2016)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (18.08.2012)

Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (Yönetmelikler) 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (26.11.2016)

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (20.09.2005)

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2009)

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2007)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

 

 

YÖNERGELER VE UYGULAMA ESASLARI

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları

Lisansüstü Tezlerin  Elektronik Ortamda Yayımlanması Yönergesi (YÖK)

Erzincan Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları (20.02.2018)

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi (Yeni)

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi (02.06.2017)

Disiplinlerarası Lisansüstü Program Açma Yönergesi

Yabacı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi (02.10.2017)

Erzincan Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Esaslar (27.05.2010)

Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000 YÖK Doktora Bursu)

Erzincan Üniversitesi İle Atatürk Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına Ve Yürütülmesine İlişkin Protokol

Erzincan Üniversitesi Yazisma Usulleri imza Yetkileri Yonergesi

Lisansüstü-EBYÜ-Başvuru Kılavuzu (2021-2022 Güz Dönemi)