EnglishTurkish

İç Kontrol

KOS-1: Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS-2: Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı

KOS-4: Yetki Devri

KOS-5: Planlama ve Programlama

KOS-6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KOS-7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

  • Hiyerarşik Kontrol
  • Faaliyetlerin Sürekliliği

KOS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

KOS-9: Görevler Ayrılığı